Покана за провеждане на УС на 17.06.2020 г.

Покана за УС 17.06.2020 год.