Покана за провеждане на УС на 01.07.2020 г.

Покана за УС 01.07.2020 год.