Покана за провеждане на УС на 20.07.2020 г.

Покана за УС 20.07.2020 год.