Покана за провеждане на УС на 24.07.2020 г.

Покана за УС 24.07.2020 год.