Покана за провеждане на УС на 31.07.2020 г.

Покана за УС 31.07.2020 г.