MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
На 18 – 19 август 2021 г. в залата на хотел Рила , Боровец екипът на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ участва в работна среща „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“ организирана по инициатива на Асоциация „ Българска национална ЛИДЕР мрежа“ съвместно с УО на ПРСР 2014-2020 г.

На 18 – 19 август 2021 г. в залата на хотел Рила , Боровец екипът на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ участва в работна среща „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“ организирана по инициатива на Асоциация „ Българска национална ЛИДЕР мрежа“ съвместно с УО на ПРСР 2014-2020 г.

Гости на събитието са г-н Стефан Спасов н-к отдел ВОМР, г-н Георги Събев зам. Министър на МЗХГ и представители от ДФЗ.