ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МИГ – ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ” НА 23.10.2018 год.

На основание чл.35, ал.1, ал.2, ал.З и ал.4 от Устава на СНЦ ”МИГ -Павликени – Полски Тръмбеш”.

Уважаеми дами и господа, членове на „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, с настоящото писмо Ви каним да вземете участие в Общо събрание на МИГ “Павликени – Полски Тръмбеш”, което ще се проведе както следва:

1. Дата: 23.10.2018 г. (вторник)

2. Начален час: 11.00 ч.

3. Място: заседателна зала на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш”, адрес: гр. Павликени, ул. Васил Левски № 1

4. Дневен ред:

1. Регистрация и проверка на кворум.

2. Коригиране на техническа грешка, касаеща членовете на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

 

Присъствието ВИ като редовен член на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Павликени – Полски Тръмбеш” и като жител на територията на МИГ е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И НАЛОЖИТЕЛНО!

 

Инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

Председател на УС на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“

08.10.2018 г.

гр.Павликени