На 13.11.2018 г. от 10:00 часа в кметството на с. Паскалевец, община Павликени се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери във връзка с възможностите за кандидатстване от тяхна страна по мерки, включени в стратегията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш.

След представянето на мерките, се проведе дискусия, като бяха задавани конкретни въпроси, на които беше отговорено. На срещата присъства и представител на финансова институция.