Покана за участие в заседание на Управителен съвет на СНЦ „МИГ – ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“ на 18.12.2018год.