МИГ Павликени – Полски Тръмбеш обмени опит и добри практики с Местни инициативни групи от Сицилия.

В периода 12-15 декември 2018 г. се проведе обучение на част от административния екип на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш и членове на Управителния съвет  с практическа насоченост в гр. Палермо, Италия. По време на посещението в Сицилия се осъществиха срещи с представители на три Местни инициативни групи в градовете Енна, Алкамо и Кастеламаре дел Голфо. Целите на тези посещения бяха няколко – да се почерпи опит от организации, които прилагат успешно подхода Лидер, да се обменят добри практики за прилагане на стратегиите за местно развитие и оживяване на територията, да се видят приложени на практика добри проектни идеи и не на последно място да се осъществят контакти за бъдещо сътрудничество и изготвяне на съвместни проекти.

         При посещението си в гр. Алкамо бяхме приети от кмета на града в кметството. Запознаха ни с организацията и структурата на тяхната МИГ и с редица успешни проекти сред които:

  • Създаване на музей на музикалните инструменти. По предложение на кмета на Община П. Тръмбеш г-н Чакъров се постигнаха договорки за предоставяне от наша страна на 2 бр. инструменти – кавал и гайда – за представяне на България като част от музейната експозиция.
  • Театър на куклите – представяне на традиционни приказки под формата на куклен театър.
  • Музей на модерното изкуство.

         Вторият ден посетихме гр. Енна. Това е най-високо разположеният град на остров Сицилия. Срещата се проведе в офиса на МИГ-а и беше водена от Директора. На срещата присъства и координатора на местната инициативна група. Разговорът премина в обсъждане на начините за финансиране на организациите и разпределението на финансовите средства. Бяхме запознати с 2 успешни проекта:

  • Гео парк – съвместен международен проект за популяризиране на местната митология вплетена в съвремието. Проекта е под егидата на Юнеско. Идеята на проекта е създаването на редица продукти с шафран, култура, която се отглежда там. Туриста към момента харчи определена сума пари за нощувка и храна. Чрез разработването на продукти с шафран в които може да участва и самият турист се цели да се
  • Разработване на съществуващият замък като туристическа атракция. По този проект е изграден туристически информационен център на територията на замъка, разработени са и отпечатани редица информационни материали и не на последно място указателни табели с информация за намиращите се там обекти. Интересно при него е разнообразните печатни материали, които всячески подпомагат туриста – карта, книжка с хронологичните събития и др.

         Третият ден посетихме гр. Кастелмаре дел Голфо. Там бяхме посрещнати от представител на МИГ-а и представители на Общината в лицето на експерт „Връзки с обществеността“ и общински съветници. Местната група се опитва да наложи проект за използване на храната като източник на здраве. За спомагането и реализирането на идеята допринася и наличието на минерална вода в района. Регионът е известен с отглеждането и преработката на два сорта грозде, които се преработват и в комбинация с храната да се създаде диета или рецепти за ястия, които да се наложат и в резултат от това да се развие туризма. Тази идея пряко кореспондира с нашите цели заложени в стратегията, които паралелно с наличните ресурси ще допринесът за развитие на туризма и местната икономика. По време на разговорът се повдигна и темата за бъдещо съвместно партньорство за реализиране на проект с участието на двете МИГ.