MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
MigPavlikeniPolskiTrambesh

Списък на членовете на общото събрание

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”

 СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

ГР. ПАВЛИКЕНИ, ОБЩ. ПАВЛИКЕНИ,  ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО,

ул. “Васил Левски” №1, вх. Г

 1. Община Павликени, ЕИК 000133901, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, обл. Велико Търново, бул. „Руски” № 4, представлявана от инж. Емануил Александров Манолов
 2. Община Полски Тръмбеш, ЕИК 000133933, със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, ул. „Черно море” № 4, представлявана от Георги Александров Чакъров
 3. „Екзотика” ЕООД, ЕИК 104638987, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Ивайло” № 28, представлявано от Даню Георгиев Ангелов
 4. „Мултизим“ ЕООД, ЕИК 201226207, със седалище и адрес на управление гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Ивайло“ № 9, представлявано от Чавдар Руменов Расимов
 5. „Винкооп” ЕАД, ЕИК 104500121, със седалище и адрес на управление: с. Върбовка, общ. Павликени, обл. Велико Търново ул. „Дванадесета” № 17, представлявано от Светлана Иванова Пенева
 6. „Деметра ИИ” ООД, ЕИК 104038280, със седалище и адрес на управление: с. Дъскот, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Тридесет и трета” № 7, представлявано от Христо Митев Петров
 7. „Балканкар – Заря“ АД, ЕИК 814191256, със седалище и адрес на управление гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Тошо Кътев“ № 1, представлявано от Венцислав Кирилов Стойнев
 8. „Розекс инк” ЕООД, ЕИК 104525683, със седалище и адрес на управление: с. Михалци, общ. Павликени, обл. Велико Търново, представлявано от Валентина Христова Пенчева
 9. „Универсал-Полиграф” ЕООД, ЕИК 814211809, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла черква, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. Дружба” № 30, представлявано от Георги Петков Георгиев чрез пълномощника си Владимир Георгиев Георгиев
 10. ЗКПУ „Златен клас – Недан”, ЕИК 814185741, със седалище и адрес на управление: с. Недан, общ. Павликени, обл. Велико Търново, представлявано от Георги Дамянов Серафимов
 11. „Регионален фермерски съюз – Павликени“, БУЛСТАТ 104634615, със седалище и адрес на управление гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Асен Златаров” № 5, ет 1, представляван от Димитър Дончев Донев
 12. НЧ „Братство-1884”, БУЛСТАТ 000124197, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Свобода” № 7 представлявано от Калинка Йорданова Донева
 13. НЧ „Бачо Киро – 1869“, БУЛСТАТ 104041757, със седалище и адрес на управление гр. Бяла Черква, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Бачо Киро“ № 81, представлявано от Анастасия Иванова Георгиева
 14. НЧ „Зора-1887”, БУЛСТАТ 104062096, със седалище и адрес на управление: с. Горна Липница, общ. Павликени, обл. Велико Търново,  представлявано от Надежда Веселинова Конакчиева
 15. Сдружение „Общински футболен клуб-Павликени”, БУЛСТАТ 175823575, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, бул. „Раковски” № 2, представлявано от Мирослав Александров Тотев
 16. Сдружение „Дамски клуб-Павликени”, БУЛСТАТ 104557275, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Александър Стамболийски” № 31, представлявано от Гинка Петкова Стоянова
 17. Сдружение „Ловно рибарско дружество – Павликени”, БУЛСТАТ 104113523, със седалище и адрес на управление: гр. Палвикени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, бул. „Руски” № 21, представлявано Валентин Косев Колев чрез пълномощника си Петър Пламенов Петров
 18. СКК „Карате Киокушин – Павликени”, БУЛСТАТ 175913827, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, ул. „Христо Смирненски” № 20, вх. Б, представлявано от Боян Трифонов Ангелов
 19. „Интеграл ПТ” ООД, ЕИК 104606473, със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, ул. „Търговска” № 66, представлявано от Петър Иванов Георгиев,
 20. „Юнигаз-ВТ” ООД, ЕИК 104611563, със седалище и адрес на управление: с. Страхилово, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, ул. „Петнадесета” № 10, представлявано от Невилин Кънчев Димитров
 21. „Ерато Агро” ООД, ЕИК 201708068, със седалище и адрес на управление: с. Масларево, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, представлявано от Иван Събев Иванов
 22. ЕТ „Красимир Илиев”, ЕИК 104611552,със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, ул. „Търговска” № 70, представляван от Красимир Николов Илиев
 23. „Еврострой В.Т. Комерс” ЕООД, ЕИК 204354895, със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, общ. полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, ул. „Александър Стамболийски” № 3, представлявано от Петър Георгиев Бърдаров
 24. ЗК „Светлина” , ЕИК 814240006, със седалище и адрес на управление: с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, представлявана от Цецка Енчева Маринова
 25. „Винкооп Трейд“ ООД, ЕИК 202161659, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, община Павликени, обл. Велико Търново, ул. „св.св Кирил и Методий“ №1 вх.Г, представлявано от Лора Пламенова Пенева
 26. ЕТ „АИППИМП Д-р Емилия Кирилова”, ЕИК 104508310, със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, ул. „Търговска” № 92, представляван от Емилия Генова Кирилова
 27. ЗП Борислав Атанасов Сидеров
 28. НЧ „Отец Паисий 1905”, БУЛСТАТ 104066810, със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, ул. Търговска” № 94, представлявано от Нелушка Асенова Миновска
 29. НЧ „Светлина 1883”, БУЛСТАТ 104064827, със седалище и адрес на управление: с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, ул. „Първа” № 1, представлявано от Мария Маринова Кузманова
 30. НЧ „Пробуда-Каранци 1897”, БУЛСТАТ 104064987, със седалище и адрес на управление: с. Каранци, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, сграда № 243, представлявано от Веселина Кънева Генова
 31. НЧ „Нравственост 1904”, БУЛСТАТ 104064026, със седалище и адрес на управление: с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, представлявано от Николина Величкова Кръстева,
 32. НЧ „Просвета 1896-Иванча”, БУЛСТАТ 104066034, със седалище и адрес на управление: с. Иванча, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, представлявано от Димитринка Иванова Сидерова,
 33. Сдружение Футболен клуб „Янтра”, БУЛСТАТ 104110089, със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш , обл. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 36, представлявано от Георги Кръстев Некезов,
 34. Сдружение Петанк клуб „Делта”, БУЛСТАТ 177056285, със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново , ул. „Черно море” № 4, представлявано от Кръстина Богданова Костадинова,
 35. НЧ „Съединение 1879 „БУЛСТАТ 104070666 със седалище с.Бутово ,общ.Павликени ,обл.Велико Търново, ул.“Тридесет и седма “ №22 ,представлявано от Валентина Василева Славева,