Контролен съвет

  1. Любомир Йосифов Ламбев – председател – Сдружение Футболен клуб „Янтра” гр. Полски Тръмбеш
  2. Валентина Христова Пенчева председател – „Розекс инк“ ЕООД – с. Михалци, общ. Павликени
  3. Златин Маринов Златинов председател – „Петанк клуб Делта” гр Полски Тръмбеш