Процедура за външни оценители

1. Заповед за стартиране на процедура за външни оценители

2. Обява

3. Автобиография – образец

4. Декларация лични данни

5. Декларация по чл. 9

6. Заявление за участие

7. Класификатор на областите на висше образование

8. Процедура за избор на оценители