MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
MigPavlikeniPolskiTrambesh

Анализи

Проучвания и анализи

 

Проучвания и анализи изготвени през 2020 г.

1. Развитие на неземеделски икономисчески дейности на територията на МИГ: възможности, насоки и добри европейски практики.

2. Проучване на икономическата активност на младите хора до 29 г., в т.ч. и уязвимите групи и възможностите им за реализация на територията на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“

3. Изследване на капацитета на земеделските производители

Проучвания и анализи изготвени през 2019 .

 
 

Проучвания и анализи изготвени през 2018 г.

1. Проучване и анализ на тема „ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ С ФОКУС РАЗВИТИТЕ И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ“