MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
Предстоящи информационни срещи на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

Предстоящи информационни срещи на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

Във връзка с първи прием за подбор на проектни предложения по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на  културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе две обучения както следва:

гр. Полски Тръмбеш – 12.05.2021 г.
– Място: зала на общински съвет в Община Полски Тръмбеш,
– Начален час: 10.00 ч.

гр. Павликени – 13.05.2021 г.
– Място: сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“
– Начален час: 10.00 ч.

ПРОГРАМА