На 20.03.2019 г. от 9:00 часа в общината в град Полски Тръмбеш се проведе информационна среща

На 20.03.2019 г. от 9:00 часа в общината в град Полски Тръмбеш се проведе информационна среща за консултиране и информиране на бъдещи бенефициенти във връзка с възможностите за кандидатстване от тяхна страна по мярка 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, включена в стратегията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш. На срещата присъстваха представители на училища и детски градини от Община Полски Тръмбеш.