МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване“.

За повече информация към линка: http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/?cat=1