Покана за провеждане на УС на 22.06.2020 г.

Покана за УС на 22.06.2020 г.